.

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN       

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Prof. Dr. Murat ÖZBAY

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

Doç. Dr. Ferit KILIÇKAYA

Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS

Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAKAŞ


Kurullar

  • Yönetim Kurulu
  • Danışma Kurulu