.

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Funda TOPRAK

Prof. Dr. Kadriye TÜRKAN

Prof. Dr. Hasan BAĞCI

Doç. Dr. Himmet BÜKE

Doç. Dr. Ezgi DEMİREL KAMANLI

Doç. Dr. Didem AKYILDIZ AY 

Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ACAR

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra ALAN 

Öğr. Gör. Serkan DOĞAN

Öğr. Gör. Koray ALTINOK
Kurullar

  • Yönetim Kurulu
  • Danışma Kurulu