.

Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü: Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜLER

Merkez Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Serkan DOĞAN

Merkez Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Koray ALTINOK

Üye: Doç. Dr. Himmet BÜKE

Üye: Doç. Dr. Ezgi DEMİREL KAMANLI

Üye:  Doç. Dr. Didem AKYILDIZ AY 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Hakan ACAR

Kurullar

  • Yönetim Kurulu
  • Danışma Kurulu