.

Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü: Prof. Dr. Hasan BAĞCI

Merkez Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Serkan DOĞAN

Merkez Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Koray ALTINOK

Üye: Prof. Dr. Osman YILMAZ

Üye: Prof. Dr. Hülya YAZICI OKUYAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Rıza OĞRAŞ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİLGEN

Kurullar

  • Yönetim Kurulu
  • Danışma Kurulu