.

Akademik Personel

Öğr. Gör. Serkan Doğan

e-posta: sdogan@mehmetakif.edu.tr

Öğr. Gör.  Koray ALTINOK

e-posta: korayaltinok@mehmetakif.edu.tr

Öğr. Gör. Kemal Erdem

e-posta: kemalerdem@mehmetakif.edu.tr

Öğr. Gör. Dilek BAZ BOLLUK

e-posta: dilekbazbolluk@mehmetakif.edu.tr


Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel